LAIAFORMAADILISE TRÜKI JA PLOTTERLÕIKAMISE FAILIDE TEHNILISED NÕUDED

Trükkimiseks võetakse vastu raster- ja vektorfailid värvusmudeliga CMYK:

  1. Vorming TIFF, salvestatud pakkimisprogrammiga LZW, ilma värvusprofiili ja alfakanaliteta.
    2. Vorming Adobe Photoshop, ilma kihtideta, ilma värvusprofiili ja alfakanaliteta.
    3. Vorming CorelDRAW (tekst teisendatud kõverateks).
    4. Vorming EPS-vektor (ilma linkideta, tekst teisendatud kõverateks).
    5. Vorming Adobe Illustrator (ilma linkideta, tekst teisendatud kõverateks).

Rasterfailid ei tohi olla suuremad kui 450 MB. RGB-värvusmudeliga esitatud failid võetakse trükki kokkuleppe korral. Kõik suureformaadiliseks printimiseks ettenähtud failid peavad sisaldama ainult üht kujutist ja trükkimisel peavad olema täpsed mõõtmed ilma lõikevaruta ja valgete veeristeta. Heleda veerisega kujutise servad peavad olema ümbritsetud musta raamiga paksusega 1 piksel.

Kujutiste resolutsioon:

Kujutised kunstiliseks trükiks ja fotode trükkimiseks − 300 dpi.

Muud kujutised:
Kujutis mõõtmetega 100 kuni 200 cm − 150 dpi
Kujutis mõõtmetega 200 kuni 300 cm − 100 dpi
Kujutis mõõtmetega 300 kuni 400 cm − 72 dpi
Kujutis mõõtmetega 400 kuni 500 cm − 50 dpi
Kujutis mõõtmetega 500 kuni 1000 cm − 30/40 dpi või mõõtkavas 1:10
Kujutised suurusega üle 1000 cm võetakse vastu mõõtkavas 1:10, proportsionaalselt suurendatud lahutusvõimega (10 korda). Tekst peab kujutisel olema vähemalt 25 punkti. Hall värvus peab olema liitvärvus (näiteks: 0,6,10,40). Must ja hall värvus peavad olema liitvärvus; värvi üldine kogus ei tohi ületada 300%.


Plotterlõikamiseks ettenähtud failidele esitatavad nõuded

Plotterlõikamiseks võetakse vastu ainult makette, mis on koostatud vektorprogrammiga CorelDRAW. Programmidega Adobe Illustrator või PDF koostatud makettide lõikamise kohta tuleb eelnevalt kokku leppida. Kõik jooned peavad olema suletud, ilma gradientide ja efektideta, ilma ristumisjoonte ja keeruliste ebaühtlaste nurkadeta; kõik üleliigsed punktid tuleb eemaldada. Märkide minimaalne kõrgus/laius tohib maketil olla 10 mm. Joonte minimaalne vahekaugus on 2 mm. Makette võetakse trükiks koos hilisema lõikamisega vastu vormingutes .eps, .cdr, .pdf. Fondid peavad olema teisendatud kõverateks. Fail peab sisaldama eraldi lehti, kus on toodud trükikujutis (raster või vektor) ja vektortee (kontuur) kujutise järgi lõikamiseks.