FAILIDE ETTEVALMISTAMISE TEHNILISED NÕUDED OFSET- VÕI DIGITAALTRÜKI KORRAL

 

Valmismakett on fail, mis on trükiks täielikult ette valmistatud, mille sisus ei ole vaja teha muudatusi ega mis tahes trükieelseid ettevalmistusi. Makettide vastuvõtmisel kontrollitakse faile automaatselt, mille käigus selgitatakse välja mittevastavused allpool nimetatud nõuetele. Me ei garanteeri failide sajaprotsendilist jälgimist. Kui tehniliste nõuete eiramise tulemusena tekib praaktoodang, lasub kogu vastutus ebaõige maketi esitanud osapoolel.

 1. Failidsuurusega kuni 5 MB, palume saata e-postiga aadressile info@abiprint.ee; suuremate kui 5 MB failide saatmiseks palume kasutada teenust wetransfer.com. Faile võtame kohapeal vastu ka elektroonilistel andmekandjatel
 2. Trükkimiseks on vajalik PDF/X-1a:2001 standardile vastav PDF-fail.
 3. Andke failidele õiged ja arusaadavad nimed. Nimed peavad olema seotud antud tööga või kliendiga. Lõikeserva varu ja puhas trükivorming tuleb ära näidata failinimes.
 4. Selleks, et väljatrükil ei oleks perimeetri ümber valgeid servi, on vaja puhtale vormingule lisada veeris ehk lõikevaru (bleed). See tähendab, et kui mõni küljenduselement jõuab serva lähedale, siis tuleb see lasta lõikevarust välja. Kõigi külgede lõikevaru peab olema ühesugune ja võrduma 3 millimeetriga.
 5. Probleemide vältimiseks failide ettevalmistamisel palume kasutada järgmisi programme: Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Juhime tähelepanu sellele ,et  Microsofti programmid (Word, Excel, PowerPoint) ei sobi professionaalsete trükifailide ettevalmistamiseks. Trükikoda Abiprint aitab vajaduse korral  Microsoft Office‘is (.doc, .xls, .ppt jne) tehtud failid vastavate graafikaprogrammide abil lisatasu eest ümber vormistada.
 6. Värvusülekande kontrollimiseks on soovitatav teha proovitrükk.
 7. Paigutage makett lehe keskele. Vastaskülg laduge järgmisele lehele või teise faili.
 8. Lehe suurus peab vastama lõikamisjärgsele vormingule. Kõik mõõtmed peavad olema suhtega 1:1.
 9. Kui trükitootes on mitu lehekülge, siis peab iga lehekülg paiknema eraldi lehel. Leheküljed peavad olema õiges järjekorras. Erand on kaas, mis võib paikneda eraldi.
 10. Kui on vajalik toodete trükijärgne töötlemine, näiteks voltimine, köitmine, stantsimine, siis lisage arusaamatuste vältimiseks pabermakett. Samuti palume teil saata eraldi failidena väljalõikestantsi või painutuse kontuurid. Kontuuride järgneva väljalõikamisega failis tuleb kontuur eraldi kihil näidata punase värviga, painutuspunktid tähistada rohelise värviga ja perforatsioonipunktid kollase värviga. Väljalõikestantsi kontuuri fail peab olema vektorfail!
 11. Voldikute korrektseks voltimiseks peab sisekülg olema 2–3 mm väiksem.
 12. Paberklambriga köitmise korral peate arvestama lehtede nihkega (creep). Sisemised leheküljed on kitsamad. Kui palju täpselt, see sõltub paberi tüübist ja lehtede arvust.
 13. Tekstid ja muud olulised objektid peavad olema servast eemal vähemalt 5 mm.
 14. Liimköite puhul tuleb võtta arvesse köite selga. Selja paksus sõltub paberi tüübist ja lehtede arvust. Esi- ja tagakaas ning selg tuleb teha ühes failis vastaklehekülgedena ja lisada 3 mm lõikevaru.
 15. Kõva köitega raamatutel ja fotoraamatutel moodustab kaane lõikevaru 25 mm. See on vajalik selleks, et pöörata kaas kausta ümber ja liimida kinni.
 16. Piltide lahutusvõime peab olema vähemalt 300 dpi.
 17. Digitaaltrüki tellimisel palume kõik failid esitada värviruumis CMYK. Kui tellite CMYK-i värviruumis ofsettöö, siis esitage kõik failid ka selles ruumis töötamiseks, sest vastasel juhul teisendame RGB, Lab ja Pantone automaatselt CMYK-ruumi, mis võib põhjustada toonide muutumist.
 18. Värvuste summa ei tohi ületada 300%. Vastasel juhul on võimalik värvuse mõningane moonutus.
 19. Iga värvuse protsent peab olema vähemalt 5%, värvuste täitumist 1 kuni 4% ei garanteerita.
 20. Pindalalt suured mustad objektid värvige musta värviga (С25 M20 Y20 K100). Ärge kunagi värvige peent teksti musta koostevärviga.
 21. Tuleb endale ette kujutada overprint-valikuvariandi toimet (ühe värvuse panekut teise peale). Kui see variant on hädavajalik, tuleb meile seda teatada. Muul juhul ei tohi maketil olla overprint‘e. Vaikimisi eemaldatakse overprint kõigilt objektidelt. Hoolitsege selle eest, et suurte mustade vektorobjektide all poleks muud värvi objekte, või värvige need süvamustaks. Vastasel juhul võivad need musta värvi alt välja paista.
 22. Ei tohi kasutada OLE-objekte (Exceli tabeleid, Wordi tekste, pilte, lõikemälu kaudu küljendusse kopeerimist (Сtrl+c / Сtrl+v)).
 23. Programmiga CorelDRAW töötamisel ei tohi kasutada väliseid linke (Externally linked bitmap). Kõik kujutised tuleb kaasata küljendusse. Küljenduses ei soovitata kasutada EPS-i, eelkõige programmis CorelDRAW.
 24. Rastrifailis ei tohi hoida kihte (layers), alfakanaleid ja värvusprofiili (ICC Profile). Ühendage kihid käsuga Flatten layers. Salvestamise ajal eemaldage linnuke märkeruudust Include ICC-profile.
 25. Sisseehitatud Pattern-, Texture- ja Postscript-täidete kasutamine on vastuvõetamatu; selliste täidetega elemendid tuleb taustal rasterdada ühtseks Bitmapiks.  Kui kasutate selliseid efekte nagu läbipaistvus, vari, objektiiv, gradient meshjne, tuleb kõik loetletud efekte sisaldavad elemendid taustal rasterdada ühtseks Bitmapiks (eriti CorelDRAW ja selliste lüümikute puhul, mis erinevad normal-segamisrežiimist), sest vastasel juhul ei taga me maketi õiget väljastust.
 26. Programmis CorelDRAW saab maketi ligikaudset väljanägemist vaadata alles pärast linnukese tegemist märkeruudus Tools->Proof Colors.  Vastasel juhul ei pruugi värvuste (ja efektide) kujutis mitte vastata tegelikkusele.
 27. Ärge kasutage läbipaistvust rasterobjektidega, mis on värvitud kohtvärvidega (monotone, duotone jne). Sellised objektid  võivad kaduda.
 28. Väikesed objektid, väike tekst ja peened jooned näevad paremini välja, kui need on värvitud ainult ühega neljast CMYK-komponendist (või Pantone värvitihedusega 100%). Koostevärv võib temaga värvitud objektide ümber põhjustada värvilisi oreoole.
 29. Mitmest värvist koosnevale taustale ei ole soovitatav teha väikeseid valgeid objekte, peent valget teksti ja peeni valgeid jooni, sest neid ei pruugi saada trükkida või need trükitakse osaliselt.
 30. Ühevärvilise joone paksus peab olema 0,25pt, peenemaid jooni ei pruugi saada trükkida või need trükitakse osaliselt. Mitmevärviliste ja koostefoonil valgete joonte paksus peab olema alla 1 pt.
 31. Fontide olemasolu on lubatud ainult programmis InDesign või PS-/failides. Kõigil muudel juhtudel teisendage fondid kõverateks.
 32. Logotüübi värvuste maksimaalse täpsusega edastamiseks määrake need Pantone SPOT kataloogi abil ja tellige trükk SPOT-värvidega.